SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Alkoholio inventorizacija

Alkoholio inventorizacija
#1005     2004-12-10 14:34   Irma

Galėčiau visus nudžiuginti, kas dar negirdėjo. 12 21 dienai reikia parengti ir pristatyti VMI alkoholio ir tabako su senom banderolėm, kur nėra užrašo "parduodama Lietuvje"inventorizacijos aktą. Dar reikia rengti ketvirtines alkoholio likučių inventorizacijas, tik jų niekur nereikia nešti

Siūlau šalinti

#3900     2004-12-16 08:51   Virginija

Norėtųsi pamatyti , kur tai parašyta.Esu naujokė, ten kur alkocholiu ir tabaku prekiaujama, tad daug klausimėlių kyla...

  0
  0
Siūlau šalinti

#3901     2004-12-16 13:08   Petras
2004-12-16 08:51   Virginija rašė:
Norėtųsi pamatyti , kur tai parašyta.Esu naujokė, ten kur alkocholiu ir tabaku prekiaujama, tad daug klausimėlių kyla...

Dėl ketvirtinės inventorizacijos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo
1998 m. birželio 2 d. Nr. 660
Aktuali nuo 2004-10-18 redakcija

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=243419&Condition2=

27. Ūkio subjektai, kurie verčiasi didmenine ir (ar) mažmenine prekyba alkoholio produktais, privalo šių produktų prekybos ar sandėliavimo vietoje turėti jų įsigijimą arba pristatymą (atgabenimą) įrodančius juridinę galią turinčius dokumentus.

28. Šių Taisyklių 27 punkte nurodyti ūkio subjektai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį turi atlikti alkoholio produktų inventorizaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 ,,Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1622) nustatyta tvarka. Vienas paskutinės inventorizacijos aprašo egzempliorius turi būti laikomas alkoholio produktų prekybos ar sandėliavimo vietoje.

Dėl inventorizacijos 2004-12-21 dienai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklių patvirtinimo
2004 m. balandžio 9 d. Nr. 408
Aktuali nuo 2004-06-22 redakcija

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=236366&Condition2=

9. Praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklinti apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai per 2 darbo dienas turi būti inventorizuojami įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.

Ir dar nuoroda naujokams

VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA PRIE LRV
http://www.vtakt.lt/

Iformacijos ten nedaug, bet ...

  0
  0
Siūlau šalinti