Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK


Darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokesčio apskaita
#1022     2004-12-23 15:25   Kristina

Sveiki gerb. buhalteriaiNorėjau paprašyti jūsų pagalbosEsu paskutinio kurso magistrantė ir darbui parašyti reikia praktinio tyrimo...Galbūt galėtumėte man užpildyti anketąBūčiau labai dėkingaIr galbūt tuomet baigčiau universitetąNes kitaip teks prieš visus raudonuotiir aiškintis visiems

Siūlau šalinti

#3980     2004-12-23 15:28   Kristina

ANKETA

Gerb. Respondentai, šios anketos pagalba siekiama ištirti įmonių (įstaigų) darbo užmokesčio apskaitos būklę, darbo užmokesčio apskaitos programų galimybes, jūsų požiūrį į darbo užmokesčio apskaičiavimą.
Anonimiškumą garantuojame!

1. Įmonės (įstaigos) juridinis statusas:
[ ] Individuali įmonė
[ ]UAB
[ ]AB
[ ]Kita

2. Jūsų įmonės (įstaigos) tipas:
[ ]Gamybinė (įskaitant ir perdirbimo)
[ ]Prekybos
[ ]Paslaugų
[ ]Kita

3. Vidutinis darbuotojų skaičius per metus:
[ ]Iki 9
[ ]10-49
[ ]50-149
[ ]daugiau kaip 150

4. Kokia darbo užmokesčio apskaičiavimo forma naudojama jūsų įmonėje?
[ ]Vienetinė
[ ]Laikinė
[ ]Pagrindinė
[ ]Mišri

5. Kokia buhalterinės apskaitos programa naudojama jūsų įmonėje apskaičiuojant darbo užmokestį (įrašykite)

6. Kiek laiko minėta programa skaičiuojamas darbo užmokestis jūsų įmonėje?
[ ]Iki metų
[ ]1 – 2 metai
[ ]daugiau nei 2 metai

7. Kiek darbuotojų jūsų įmonėje tvarko darbo užmokesčio apskaitą?
[ ]1 darbuotojas
[ ]Keli darbuotojai atlieka šį darbą
[ ]Kita (įrašykite)

8. Jūsų nuomone, šiuo metu jūsų įmonėje naudojama darbo užmokesčio buhalterinė programa tenkina buhalterijos darbuotojų poreikius?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ]Kita (įrašykite)

9. Ar naujų rodiklių įvedimas reikalauja papildomų programuotojų konsultacijų?
[ ] Nauji duomenys lengvai generuojami programoje
[ ] Naujų duomenų įvedimas sukelia techninių kliūčių programoje
[ ] Kita (įrašykite)
10. Ką siūlytumėte tobulinti (įtraukti tam tikrus rodiklius, funkcijas ar anuliuoti) minėtoje programoje?

11. Ar vieną kartą įrašomi duomenys gali būti naudojami visai reikiamai informacijai gauti?
[ ] Taip
[ ] Ne, kai kurių ataskaitų formavimas reikalauja papildomo duomenų įvedimo
[ ] Kita (įrašykite)

12. Ar programoje naudojamos funkcijos yra pakankamos jūsų įmonės specifinei veiklai?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Iš dalies
[ ] Kita (įrašykite)

13. Ar programa leidžia skirstyti, klasifikuoti ir sisteminti rodiklius pagal jūsų įmonės nustatytą tvarką?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Kita (įrašykite)

14. Ar naujų rodiklių įvedimas į programą reikalauja papildomų įrašų ir paaiškinimų?
[ ] Rodikliai įvedami aiškiai ir suprantamai
[ ] Kai kuriuos rodiklius programa generuoja su papildomais įrašais
[ ] Kita (įrašykite)

15. Ar galima programoje automatiškai suformuoti LRV patvirtintas ataskaitų formas Valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRAI ir Statistikos departamentui?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Kai kurias galima

16. Ar gali programa suformuoti detalias ataskaitas pagal priskaitymų ar išskaitymų rūšis ir pagal padalinius ar darbuotojus?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Kita (įrašykite)

17. Ar įmonės vadovai, vadybininkai ir analitikai gauna reikiamą informaciją iš jūsų įmonėje naudojamos darbo užmokesčio programos?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Iš dalies

18. Ar programa leidžia suformuoti suvestines ataskaitas įmonės akcininkams, verslo partneriams ir kitiems išorės vartotojams?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Kita (įrašykite)

19. Ar darbas su darbo užmokesčio buhalterine programa reikalauja didelių laiko sąnaudų?
[ ] Informacija programoje generuojama greitai
[ ] Ataskaitų formavimas ir skaičiavimų vykdymas reikalauja papildomų laiko sąnaudų
[ ] Kita (įrašykite)
20. Ar darbas su darbo užmokesčio programa vykdomas esant minimalioms finansinėms sąnaudoms?
[ ] Taip
[ ] Tikriausiai
[ ] Kita (įrašykite)

21. Kaip manote, ar reikia analizuoti darbo užmokesčio duomenis jūsų įmonėje?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Nežinau

22. Kaip panaudojami suvestiniai darbo užmokesčio apskaitos duomenys jūsų įmonėje?
[ ] Kaupiami ir saugomi
[ ] Atliekama analizė, priimami valdymo sprendimai
[ ] Kita (įrašykite)

23. (Atsakykite, jei įmonė atlieka darbo užmokesčio apskaitos duomenų analizę) Kuris tikslas yra esminis atliekant darbo užmokesčio apskaitos duomenų analizę?
[ ] Įvertinamos darbuotojams išlaikyti patiriamos išlaidos
[ ] Patirtos išlaidos yra lyginamos su praėjusiais laikotarpiais
[ ] Atliekamas darbo užmokesčio apskaitos duomenų prognozavimas
[ ] Kita (įrašykite)

24. Ar naudojama apskaitos programa pateikia pakankamai informacijos darbo užmokesčio analizei jūsų įmonėje atlikti?
[ ] Taip
[ ] Ne
[ ] Iš dalies

25. Jūsų nuomonė ir pasiūlymai, kaip galima patobulinti darbo užmokesčio apskaičiavimą jūsų įmonėje.

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

Anketos atsakymus prašome siųsti:
e-mail kris19d@one.lt
kridi@one.lt

fax. 8-37 424888

  0
  0
Siūlau šalinti

#3981     2004-12-23 15:29   Allegro
  0
  0
Siūlau šalinti

#3982     2004-12-23 15:29   Kristina

Tik taip sugebėjau įdėti anketą, ją šiaip reikėtų atsikopijuoti į Word'ą, nes kitaip negalėjau įdėti...

  0
  0
Siūlau šalinti