SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK


FR0781 el.paštu

FR0781 el.paštu
#1082     2005-02-22 19:24   Allegro

"Pra­šy­mas FR0781 ga­li bū­ti už­pil­dy­tas kom­piu­te­ri­niu bū­du ir at­siųs­tas nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­niu paš­tu vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui ar­ba per VMI prie FM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (ad­re­su: www.vmi.lt) su­kur­tą ap­li­ka­ci­ją. "
Taip rašo VMI publikacijose.
Pra­šy­mas FR0781 ga­li bū­ti už­pil­dy­tas kom­piu­te­ri­niu bū­du ir at­siųs­tas nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­niu paš­tu vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui ar­ba per VMI prie FM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (ad­re­su: www.vmi.lt) su­kur­tą ap­li­ka­ci­ją.

Ar kas nors jau tai darote?

Siūlau šalinti

#4308     2005-02-25 11:00   Allegro
2005-02-22 19:24   Allegro rašė:
"Pra­šy­mas FR0781 ga­li bū­ti už­pil­dy­tas kom­piu­te­ri­niu bū­du ir at­siųs­tas nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­niu paš­tu vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui ar­ba per VMI prie FM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (ad­re­su: www.vmi.lt) su­kur­tą ap­li­ka­ci­ją. "
Taip rašo VMI publikacijose.
Pra­šy­mas FR0781 ga­li bū­ti už­pil­dy­tas kom­piu­te­ri­niu bū­du ir at­siųs­tas nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­niu paš­tu vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui ar­ba per VMI prie FM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (ad­re­su: www.vmi.lt) su­kur­tą ap­li­ka­ci­ją.

Ar kas nors jau tai darote?

Tikrai niekas nebandėte?

  0
  0
Siūlau šalinti