Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS

iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS
#36297     2020-11-17 16:36   Dalė

Kuo remiantis galima perkainuoti ilg.materialuji turtą? Ar vidutine rinkos kaina,kuri yra labai didelė,ar sudaryti komisiją? Pasidalinkit,susiduriu pirmą kartą.

Siūlau šalinti

#216619     2020-11-17 16:56   ZZ

Perkainuodavome tik nekilnojamą turtą ir samdydavome nekilnojamo turto vertintojus. Remiantis jų išduotomis pažymomis atlikdavome perkainavimą kas 5 metai.

  0
  0
Siūlau šalinti

#216620     2020-11-17 17:46   Dalė

Bet ar galima paskui didinti ilg mat.turtą,paskui skaičiuoti nusidėvėjimą,kur bus sąnaudos. O kaip su 3 klase?

  0
  0
Siūlau šalinti

#216626     2020-11-18 10:47   ZZ

Kaip apskaitoje registruojamas ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas?

Jei perkainojant ilgalaikį materialųjį turtą nustatoma didesnė jo vertė, tai apskaitoje registruojama dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalis ir perkainojimo rezervas:

D 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“, turėtų būti skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.

Kaip skaičiuojamas ir apskaitoje registruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

Iki kito perkainojimo skaičiuojamas tiek įsigijimo savikainos, tiek dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalies nusidėvėjimas. Nudėvint perkainoto turto vertę, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, sumažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje daromi šie įrašai:

D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
K 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

kartu proporcingai vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimui mažinamas perkainojimo rezervas

D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, šio standarto nustatyta tvarka papildomai registruojamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. (Nusidėvėjimas perkainuoto turto yra neleidžiami atskaitymai)

  3
  0
Siūlau šalinti

#216671     2020-11-19 13:08   Dalė
2020-11-18 10:47   ZZ rašė:
Kaip apskaitoje registruojamas ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas?

Jei perkainojant ilgalaikį materialųjį turtą nustatoma didesnė jo vertė, tai apskaitoje registruojama dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalis ir perkainojimo rezervas:

D 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“, turėtų būti skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.

Kaip skaičiuojamas ir apskaitoje registruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

Iki kito perkainojimo skaičiuojamas tiek įsigijimo savikainos, tiek dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalies nusidėvėjimas. Nudėvint perkainoto turto vertę, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, sumažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje daromi šie įrašai:

D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
K 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

kartu proporcingai vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimui mažinamas perkainojimo rezervas

D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, šio standarto nustatyta tvarka papildomai registruojamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. (Nusidėvėjimas perkainuoto turto yra neleidžiami atskaitymai)

Ačiū už atsakymą. O kaip nusidėvėjimą,per perkainoto ilg.turto laiką. Truputį nesuprantu.

  0
  0
Siūlau šalinti

#219855     2021-04-19 19:54   Marija

Sveiki,
buvo padarytas nek.turto perkainavimas.Buvo padidintas ilg.turtas ir atsirado perkainavimo rezervas.Perkainavimo rezervą parodėme Atidėjimai eilutėje balanse. Tai vyko sudarant 2019 metų balansą.
Padaryti įrašai:
D1211 Pastatai
K3211 Ilgalaik io materialiojo turto perkainojimo rezervas
K4471Mokesčių atidėjimai
K4495 sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Dabar darome 2020 metų balansą.Sumos,kuria dėl turto perkainojimo buvo padidintos nusidevėjimo sąnaudos, dalimi mažinamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, o kita dalimi perkainavimo rezervas.
D4471 Mokesčių atidėjimai
K6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Pelno(nuostolių)ataskaitoje nepripažintas atask.metų pelnas(nuostoliai)didinamas suma,kuria mažimanas ilg.materialiojo turto perkainojimo rezervas.
D321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K3412 Pelno (nuostolių)ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas.

Padėkite prašau, sudėliuoti duomenis balanse ir pelno (nuostolių)atskaitoje.

4471 mokėsčių atidėjimas šitas aišku perkainojimo rezerve (sutrump. ataskaitos)
3211 mažinamas rezervas, šitas irgi aišku.
Nesuprantu kur keliauja K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

  0
  0
Siūlau šalinti

#219932     2021-04-23 19:06   Marija

Padėkite prašau.
Atlikau viską kaip nurodyta verslo standarte, bet išeina kad
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskatoje nepripažintas ataskaitinių pelnas, sumažino nuostoli... (sumažino rezervą ir sumažino nuostolį)
O pelno-nuostolio ataskaitoje šis skaičius iš K 3412 niekur neparodytas, ir teikiant registų centrui ataskaitos nesutaps...

Pasakykite prašau, ar padariusi korespondenciją
D321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K3412 Pelno (nuostolių)ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas.

turiu dar pelno-nuostolio ataskaitoje tą skaičių kažkur nurodyti? ....

Tikiuosi gerai išaiškinau

  0
  0
Siūlau šalinti

#224401     2022-05-05 08:15   Marija

Sveiki,
noriu paklausti dėl perkainojimo rezervo.
2019 metais perkainojom ilgalaikį turtą. 2019-12-31 padidinom ilg.turto vertę. Atsirado perkainojimo rezervas.
2020 metų pabaigoje užregistravom atidėtojo mokesčio įsipareigojimo mažėjimą
D 4471 Mokesčių atidėjimai
K6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
ir D 321 Ilg. mat. turto perkainojimo rezervas
K 3412 pelno(nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)...

Klausimas, 2021-12-31 kartojam šias operacijas, teisingai suprantu?
Ir taip 15 metų,kol mokesčių atidėjimai bus lygūs ,,0" nuliui, ir perkainojimo rezervas būs lygus ,,0"?

Tikiuosi paaiškinau gerai....

  2
  0
Siūlau šalinti

#225191     2022-07-20 10:18   Evelina

Sveiki,
turiu analogišką variantą, taip pat nežinau kaip parodyti pelno(nuostolių) ataskaitoje nepripažintą pelną, gal jau turite atsakymą ir galite pasidalinti? Ačiū

  0
  0
Siūlau šalinti

#229948     2024-04-21 09:17   Tai gal kas išsiaiškinote?

Laba diena,

dėl pelno nuostolio ir balanso nesutapimo.

  0
  0
Siūlau šalinti