SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Ilgalaikis turtas mėnesio bala

Ilgalaikis turtas mėnesio bala
#226     2003-07-04 12:28   Rasa

Sveiki ,
Esu naujokė ir susidūriau su tokia problema. (Balansą darau kas mėnesį.) Įmonė nusipirko automobilį 06 mėn.. Kaip teisingai atspindėti balanse
pvz
122-6000 Lt
o kaip 1080 Lt PVM

Siūlau šalinti

#873     2003-07-04 13:51   Petras

Rasa,
jeigu PVM galima traukti į atskaitą, tai
6000 - D 12XX
1080 - D 251,

o jeigu PVM neatskaitomas (lengvojo automobilio pirkimas) tada taip
6000 - D 12XX
1080 - D 61XX (iškart į sąnaudas),
bet čia yra niuansai.

Mokesčių mokėtojams
VMI prie FM Įmonių mokesčių skyrius

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentaras

24 straipsnis. Mokesčiai

2. Iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame Įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų.

1. Pagal šią dalį iš pajamų galima atskaityti tik tas prekių (paslaugų) pirkimo ir sumokėtas importo PVM sumas, kurios atitinka du kriterijus:
1) šios sumos yra neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) (iki 2002-06-30 pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 3-40)) nuostatas.
2) šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų (įskaitant ribojamų dydžių) atskaitymų.
Pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos, kurios apskaičiuotos nuo PMĮ 31 straipsnyje nustatytų neleidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos.
2. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) (iki 2002-06-30 pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 3-40)) nuostatas neatskaitomos pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos iš pajamų atskaitomos tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šis pirkimo PVM apskaičiuotas arba importo PVM sumokėtas, neatsižvelgiant į tai, kad sumos nuo kurių šis mokestis apskaičiuotas, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams bus priskirtos vėlesnį (-iais) mokestinį(-iais) laikotarpį(-iais).
Tačiau, jeigu dėl kokių nors priežasčių suma (arba jos dalis), nuo kurios apskaičiuotas ir iš pajamų atskaitytas pirkimo ar sumokėtos importo PVM, nebus priskirta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tai tą mokestinį laikotarpį, kurį šis faktas bus nustatytas, ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma turės būti mažinama leidžiamiems atskaitymams nepriskirtai sumai tenkančia pirkimo ar sumokėtos importo PVM suma.

Pavyzdys

UAB X, užsiimanti gamybine veikla, 2002 m. rugpjūčio 20 d. už 118000 Lt įsigijo naują lengvąjį automobilį ir tą patį mėnesį pradėjo jį naudoti. Automobilio kaina be PVM yra 100 000 Lt, o pirkimo PVM suma – 18 000 Lt. Remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 62 straipsniu, šio automobilio pirkimo PVM vienetas atskaityti negali. Vienetas šią automobilio pirkimo PVM sumą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali priskirti tuomet, kai šios sąnaudos faktiškai patiriamos (t. y. 2002 m. rugpjūčio mėnesį).
Vadovaujantis PMĮ 1 priedėliu, šio lengvojo automobilio nusidėvėjimas bus skaičiuojamas taikant 6 metų (72 mėn.) nusidėvėjimo normatyvą. Vienetas pasirinko tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, PMĮ 18 str. 10 dalyje nustatytą nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios būdą ir nustatė 1 000 Lt likvidacinę vertę.
Kadangi automobilis įsigytas ir pradėtas naudoti rugpjūčio mėnesį, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo rugsėjo 1 dienos. Vadinasi, 2002 m. automobilis bus naudojamas 4 mėnesius. Apskaičiuojant 2002 m. apmokestinamąjį pelną, prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų bus priskirta 5 500 Lt [(100 000 Lt – 1000 Lt) : 72 mėn. x 4 mėn.] šio turto nusidėvėjimo suma, ir visa šio automobilio pirkimo PVM suma, t. y. 18 000 Lt.
2003 metų lapkričio mėnesį, įvykus avarijai, automobilis nurašomas. Apskaičiuojant 2002 m. apmokestinamąjį pelną, prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų bus priskirta 15 125 Lt [(100 000 Lt – 1000 Lt) : 72 mėn. x 11 mėn.] šio automobilio nusidėvėjimo suma. Vadinasi, vienetas 2002 ir 2003 metais ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirs 20 625 Lt (5 500 Lt + 15 125 Lt) šio automobilio nusidėvėjimo sumą. Šiai sumai proporcingai tenka 3 712 Lt (20 625 Lt x 18 000 Lt : 100 000 Lt) dydžio nuo automobilio kainos apskaičiuotos PVM sumos dalis. Todėl kita nuo automobilio kainos apskaičiuotos pirkimo PVM sumos dalimi, t. y. 14 288 Lt (18 000 Lt - 3 712 Lt) suma, turi būti mažinama 2003 metų ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma.
2. UAB X, kuri nėra PVM mokėtoja, 2002 metų gruodžio mėnesį iš UAB Y, kuri yra PVM mokėtoja, įsigijo šaldytų žuvies produktų, už kuriuos sumokėjo 59 000 Lt. Iš šios sumos 50 000 Lt yra prekių įsigijimo kaina, o 9 000 Lt yra PVM. UAB X tą patį (t. y. gruodžio) mėnesį pardavė dalį šių prekių. Parduotų prekių įsigijimo kaina – 5 000 Lt. UAB X, apskaičiuodama 2002 metų apmokestinamąjį pelną, iš pajamų gali atskaityti parduotų prekių įsigijimo kainą (5 000 Lt) ir visą nuo visų prekių įsigijimo kainos apskaičiuotą pirkimo PVM sumą (9 000 Lt).
Likusią dalį prekių UAB X planavo parduoti 2003 metais, tačiau, 2003 m. lapkričio mėnesį sugedus šaldytuvams, dalis likusių žuvies produktų sugedo. Sugedusių prekių įsigijimo kaina - 10 000 Lt. Vadinasi, ši suma (sugedusių prekių įsigijimo kaina) nebus priskirta leidžiamiems atskaitymams, todėl vienetas, šiai sumai tenkančia pirkimo PVM suma, t. y. 1 800 Lt (10 000 Lt x 18 proc.), turi sumažinti 2003 metų ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą.

  1
  0
Siūlau šalinti

#874     2003-07-07 16:50   Rasa

Labai ačiū Tau Petrai. Tu man labai padėjai, sėkmės tau darbuose

  0
  0
Siūlau šalinti